Nihilizm Temsilcileri

tarafından
18
Nihilizm Temsilcileri

Nihilizm, bir tür inanç niteliği taşımaktadır ve hiçbir şeyin bilinebilir ve tebliğ edilebilir olmadığı noktasında agnostikler ile paralellik gösterirler. Nihilistler aşırı karamsarlıkları ve varoluşu kınayan radikal şüphecilik ile ilişkilendirilmektedirler. Nihilist; inancı inkâr, dini / tanrıyı inkâr ya da toplumsal ve politik ilkeleri inkâr ederek yok etme dürtüsüyle hareket etmektedir. Nihilizmin yapı taşı mutlak hiççiliktir ve bu algoritmayı bazı temel varsayımlar ile destekler.
Nihilizm temsilcileri arasında pek çok isim sayılmaktadır. Bu isimler arasında:

 • Arthur Schopenhauer,
 • Ludwig Andreas Feuerbach,
 • Friedrich Nietzsche,
 • Jean-Paul Sartre
 • Max Stirner
 • Herbert Spencer
 • Albert Camus
 • Henry Thomas Buckle
 • Jean-Paul Sartre
 • Martin Heidegger
 • Friedrich Heinrich Jacobi


Nihilist felsefenin birçok temsilcisi bulunmakla birlikte Nihilizm temellerini oluşturan ve Nihilist felsefenin eksiklerini gideren düşünür Friedrich Nietzsche’dir. Bu düşüncenin kültürel panoramasını oluşturan Nietzsche, 20. ve 21. yüzyıllara damgasını vurmuştur. Politika, kültür, tarih, ekonomi gibi birçok farklı alanda Nihilist düşüncenin kültürel sonuçlarını dile getiren filozof, düşüncelerini farklı platformlarda ve tabakalarda bulunan kitlelere kabul ettirmeyi başarmıştır.


Nihilizm ilk olarak 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu terimi ilk kullanan kişi ise Alman filozof Friedrich Jacobi’dir. Jacobi’nin “Nihilizm” terimini kullanmaktaki amacı ise Johann Gottlieb Fichte’nin idealist felsefesini eleştirilmesidir. Daha sonraki kullanımı ise 1862 yılında Rus yazar Ivan Turgenev tarafından olmuştur. Turgenev ise “Nihilist” kavramını romanındaki bir karaktere vererek bir nevi nihilizm betimlemesi yapmıştır. Daha sonraki dönemlerde Alman filozof Martin Heidegger karşımıza çıkmakta. 20. yüzyıl boyunca derinlemesine Nihilizm incelemesi yapan düşünür, Nihilizmi kendisinden geriye hiçbir şeyin kalmadığı akım olarak nitelemiştir. Daha sonraki dönemlerde de birçok filozof tarafından detaylı ve tutarlı bir biçimde incelenen Nihilizm, nirvanasını Friedrich Nietzsche ile yaşamıştır.


Nihilizm, dogmaları tümüyle reddeden bir anlayıştır. İnsan varlığını konumlandırırken yaşamsal anlamını yok sayar ve insanın üstün bir anlam ya da amaca hizmet etmediğini savunur. Yani diyebiliriz ki Nihilizm, doğrulanabilir bir açıklaması olmayan bir amacı vaaz eden her şeye karşı çıkmaktadır.


Nihilistler, önyargıları terk etmek gerektiğinin aciliyetinden bahseder. Bu terk edişin altında yatan anlam ise zaten var olmadığını düşündüğü şeylere bağlı olmayanı gerçekleştirme seçenekleridir. Nihilizm karamsarlık ve inançsızlıkla bağlantılı gibi gözükse de Nihilizmde esas olan tüm dogmaları reddetmek ve buna bağlı olarak sonsuz seçeneklere açık bir konumda olmaktır. Ayrıca Nihilist felsefede ahlaki değerlerin yeri insanı köleleştirmesinden ibarettir. Siyasi olarak tanımlamak istediğimiz takdirde ise Nihilizm, her türlü otoriteyi, hiyerarşiyi ve insana dair bütün egemenlikleri radikal olarak reddettiği için anarşizm ile ilişkilendirilir. Rusya gibi bazı ülkelerde nihilist kültürel hareket, devletin ortadan kaldırılması için savaşan anarşist siyasi gruplaşmaların kökeniydi. Bu bağlamda ise geniş kitleleri peşinde sürüklemeyi başarmış bir düşüncedir.