Nihilizm: Yaşamı Kutsamanın Felsefi Yolu

tarafından
128
Nihilizm: Yaşamı Kutsamanın Felsefi Yolu

Nihilizm, temel olarak topluma dair bütün kuralları, baskıları ve iradeleri reddeden felsefi bir harekettir. Nihilist ise bu tanım çerçevesinde varoluşun anlamı inkâr eden, içsel değerini yok sayan ve toplumda genel olarak kabul görmüş normları sorgulayan kişidir.
Nihilizm kökleri Antik Yunan’a kadar dayanmaktadır. Nihilizmin en açık öncülleri ise MÖ 4. yüzyılda Antisthenes tarafından kurulan Antik Yunan’ın alaycı felsefi düşünce okulundadır. Nihilistler, tarih sürecinde kimileri tarafından aşağılanmış ve reddedilmiş kimileri tarafından ise kabul görmüşlerdir. İnançlı bir Hıristiyan olan Hippolu Aziz Augustine, kutsal dine inanmayanları “Nihilist” olarak adlandırmıştır. Nikolai Nadezhdin ise Nihilistleri bilmeyen ve anlamayan olarak tanımlamıştır. Ancak bunlara karşılık İvan Turgenyev 1862 tarihinde yayınlanan Ebeveynler ve Çocuklar adlı eserinde nihilizmden ve nihilistlerden bahsederken, onların hiçbir iradeye boyun eğmeyen ve teslim olmayan kişiler olduklarından terimsel olarak bahseden ilk kişidir. Fakat hepsinin sonunda nihilizmde nirvana hiç şüphesiz Alman filozof Friedrich Nietzsche’dir. Nietzsche, tanrının ölümü ile artık referansımızın olmadığını ve tanrının bıraktığı o boşlukta var olduğumuzu anlatmaktadır.

Nihilizmin Türleri

Nihilizm genellikle iki başlık altına toplanır.

Pozitif (Aktif) Nihilizm: Özgürlük uğruna bütün dogmaların ve binlerce yaşamsal seçenek reddidir.

Negatif (Pasif) Nihilizm: Genellikle kendi kendini yok etmeye ve ihmale yol açan etik ilkelerin inkârı olarak anlaşılır.

Diğer alt başlıklar ise şu şekildedir:

Felsefi nihilizm: Varlığın başlı başına ve var olmasından dolayı herhangi bir anlam taşımamakta olduğunu savunurlar.

Meraolojik (Mantıksal) nihilizm: Farklı ve ayrı ayrı cisim veya parçalardan vücut bulan nesnelerin inkâr ederler. Yani bireysel parçaların birleşik olmamasını reddederler.

Metafizik nihilizm: Maddesel olarak nesne varlığının anlamsızlığını ve inkarını açıklarlar.

Epistemolojik nihilizm: Bu tür nihilizmde bilginin her türlüsü reddedilmektedir.

Ahlaki biçim nihilizmi: Ahlakın, ahlaklı olanın veya olmayanın, ahlaki ya da ahlaki olmayanın olmadığını savunurlar. Ahlakı ve ahlakla ilgili olan her şeyi reddederler.

Yasal nihilizm: Yönetim organı tarafından belirlenen davranış normları ve kuralları sorgulanır. Bununla birlikte, birçoğu bu tür bir nihilizmin toplumun normal gelişiminin önünde bir engel olduğuna ve yıkıcı eylemlere neden olabileceğine inanıyor.

Nihilizmin Temel İlke ve Görüşleri

Nihilistlerin oldukça akıcı, kısa ve özlü bir anlatımı vardır. Çünkü burada amaç edebi içerikler, ağdalı diller ve anlaşılmaz olma düşüncesi değildir. İfadeler, inandığınız ilkele ve görüşlere tabidir. Temel Nihilizm iddiaları aşağıdaki gibidir.

Tanrı yoktur. Yani kural ve ana kural koyucu radikal olarak reddedilir. Çünkü tanrının gözle görülür, kulakla duyulur ve mantıki bir yanı yoktur. Anlaşılmaz ve akla uygun olmadığından dolayı varlığı kökten reddedilir.

Ahlak ve ahlaki olan diye bir şey yoktur.

Varlığımızın ve hayatımız spesifik bir amaca hizmet etmemektedir. Herhangi bir nesnel eylemimiz diğerinden daha önemli niteliğe sahip değildir.

Akıl yürütmeleri sadece gerçek ile temellendirilir. Şüphe ve inançsızlık bireyin vazgeçilmez dogmasıdır.