Nihilizm Nedir Din ile İlişkisi

tarafından
158
Nihilizm Nedir Din ile İlişkisi

Nihilizm Nedir Din
Birçok birey, nihilizm ve din ilişkisini merak etmekte ve bu doğrultuda nihilizm nedir din şeklinde araştırmalar yapmaktadır. Nihilizm nedir din şeklinde aratıldığı takdirde nihilizmin felsefi tanımına ve din ilişkisine dair birçok akademik makalenin yazıldığını görebilirsiniz. Peki gerçekten nihilizm nedir ve tanrı neden öldü? Bu sorulara hep birlikte cevap verelim.


Nihilizm, tek bir şeye inanır ve onun dışındaki her şeyi reddeder: hayatın anlamsız olması. Birçok kişinin fikirlerinden sonra Nihilizmin nirvanasını Nietzsche ile birlikte yaşar ve onun düşünceleri çevresinde temellenen bir anlayıştır. Hayatın anlamsız olduğu düşünen ve hayata küskün, sorgulayıcı, kötümser bir perspektifte bakan kişiler ile ilişkilendirilirler. Aslında nihilizm nedir diyecek olursanız; Batı kültürünün kendi yıkımına, tamamen çürümesine ulaştıktan sonra, metafizik, Hıristiyanlık ve eski ahlakta temsil edilen hayali değerlerden tükenmiş, boş kaldığı Nietzsche düşüncesiyle ilişkilidir.


Nihilizm, Din ve Nietzsche Üzerine
Nietzsche nihilizmini ele alacak olursak ona göre nihilizm; dünyanın yaratılmasının, yazılmasının ve yorumlanmasının bir nevi maddileştirilmesidir. Bu perspektiften bakıldığı zaman nihilizm aslında tarihsel olayların bir ürünüdür. Ve metafizik yalanı keşfederken “gerçek dünyayı” desteklemekten yorulan, nihilistleşen Batı ruhunun yorgunluğunun tezahürü ve ona dayanan ahlaki değerlerin saçmalığıdır. Burada hiçlik maskesi Tanrı’yı, modern aklın maskesi ise özneyi oluşturur. Ve aslına bakarsanız nihilizm bugünümüzle veya geleceğimizle ilgilenmez, sadece şimdimize atıfta bulunur ve bu atfı da Batı modernite tarzının yapılandırıcıları olarak Platonik Yunan ve Yahudi-Hıristiyan geleneğinden miras alınan değerler ve anlamlar çerçevesinde gerçekleştirir. On dokuzuncu yüzyıl Yahudi-Hıristiyan açıklaması ve Tanrı’nın dünyadaki eyleminin vaadi, -hem kozmovizyonel ve sembolik bir paradigmaya yükselmesi hem de bunun sonucunda çöküşü- dramatik serüveni ve dogmatik modeli patlayıcı olduğu için temel felsefi menteşelerden biridir. Batı kültürünün kurucu meta hikayelerinin çöküşünün uyarısı ve ateizmin gelişini haber veren dokunuş değil; yok olan, varsaydığı ve garanti ettiği her şeyle birlikte Tanrı’nın “tek tanrılı fikri”dir:

Nietzsche ve Tanrı’nın Ölümü
Nietzsche
’nin Tanrı’yı öldürmesi, metafizik açıklamayı mümkün kılan dünyanın teorik temsilinin krizinin ilanıdır. Ve tam da bu sırada nihilizm üretilir. Amaç ise Tanrı ve O’na dayanan inanç ve değerlerin altında yatan mananın hiçliğe daldırılmasıdır. Çünkü Nihilizm tepkiseldir. Nietzsche’nin “Tanrı öldü” yorumu postmoderniteyi başlatan bir yorumdur. Tanrının ölümü genellikle yanlış olarak anlaşılmaktadır. Bu ifade, tanrının ölmesi ile birlikte insanoğlunun O’nun yerini gasp ettiği şeklindedir. Buradaki eksik şey aslında metafizik dünyanın yok edilmesi meselesidir. Bu bağlamda baktığımız zaman Tanrı’ya ait olan, insanın üretildiği ve korunduğu yeri oluşturmaktadır. Yani aslında insan hiçbir zaman Tanrı’nın konumunu gasp etmez ve kendini Tanrı’nın yerine koymaz. Çünkü öz olarak yaratılan istese bile Tanrı’nın sahip olduğu temel alana ulaşamaz. Bahsi geçen konu ise bir lütuf değil hakikattir.